Huisregels

Zoals elke horeca gelegenheid hebben ook wij een aantal huisregels. Deze regels zijn in overleg met Horeca Nederland, de Gemeente Politie Oldambt en de Gemeente zelf opgesteld. Het zijn er niet veel, die regels, maar we hanteren ze strikt!

 1. Bezoekers dienen minimaal 16 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.
 2. Bij het betreden van dit pand kunt u gefouilleerd worden.
 3. Indien u geen medewerking verleend,wordt de toegang ontzegd.
 4. Het is niet toegestaan dit pand te betreden met stoot/steek en/of vuurwapens.
 5. Het is verboden drugs in het bezit te hebben danwel te verhandelen.
 6. Bij ordeverstoring of constatering van bovenstaande punten wordt de politie ingeschakeld.
 7. Aanwijzingen van het personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd zo niet wordt u de toegang tot het bedrijf ontzegd.
 8. "Hoofddeksels" worden bij ons niet toegestaan.
 9. Grote groepen kunnen door de portier worden geweigerd.
 10. In geval waarin bovenstaande punten niet voorzien beslist de directie.
 11. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en of diefstallen.
 12. Tevens gaat u akkoord met camera opnames in het pand en publicatie hiervan.
 13. In dit pand geldt een algeheel rookverbod.
 14. Het is niet toegestaan om eigen meegenomen eten of drinkenswaren te nuttigen zowel in de zaak als op het terras.
 15. Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen.

Als een iedereen zich aan deze regels houdt dan maken we er met ons allen er elke dag een groot feest van!